ბლოგები

3 დეკემბერი, როგორც პრობლემებზე საუბრის და არა ზეიმის დღე

1992 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ 3 დეკემბერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღედ...

2020 წლის არჩევნები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

საქართველოს მოქალაქეებისთვის, როგორც "ახალგაზრდა" დემოკრატიული ქვეყნის მოქალაქეთათვის მნიშვნელოვანია კარგად იცოდნენ მათი საარჩევნო უფლებები,...