ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲥᲐᲚᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲒᲝᲒᲝᲜᲔᲑᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲠᲘᲕᲘ ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲔᲑᲘ

ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲥᲐᲚᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲒᲝᲒᲝᲜᲔᲑᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲠᲘᲕᲘ ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲔᲑᲘ

 სტრატეგია პეკინის დეკლარაციაზე, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციასა და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებზე დაყრდნობითაა შექმნილი. 
ᲗᲔᲚᲐᲕᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲓᲦᲔᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ, ᲛᲡᲕᲚᲔᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲗᲔᲚᲐᲕᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲓᲦᲔᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ, ᲛᲡᲕᲚᲔᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

14 ივნისს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე აღინიშნება.
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲓᲦᲔᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ, ᲑᲐᲗᲣᲛᲨᲘ ᲛᲡᲕᲚᲔᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲓᲦᲔᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ, ᲑᲐᲗᲣᲛᲨᲘ ᲛᲡᲕᲚᲔᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

მასში მონაწილეობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა, თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებმა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდამჭერებმა მიიღეს. 
ᲑᲐᲗᲣᲛᲨᲘ ᲔᲕᲠᲝᲞᲘᲡ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡ ᲓᲦᲔᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲐᲜᲔᲚᲣᲠᲘ ᲓᲘᲡᲙᲣᲡᲘᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲑᲐᲗᲣᲛᲨᲘ ᲔᲕᲠᲝᲞᲘᲡ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡ ᲓᲦᲔᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲐᲜᲔᲚᲣᲠᲘ ᲓᲘᲡᲙᲣᲡᲘᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

შეხვედრაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აქტივისტებმა და დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრების ლიდერებმა დამოუკიდებელი ცხოვრების არსი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა გამოწვევები და დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრების მნიშვნელობა განიხილეს.
ᲒᲐᲠᲔᲛᲝᲡ ᲐᲓᲐᲞᲢᲘᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲑᲐᲠᲘᲔᲠᲔᲑᲘ, ᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲡᲐᲪ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘ ᲐᲬᲧᲓᲔᲑᲘᲐᲜ - ᲝᲗᲝ ᲓᲐᲠᲑᲐᲘᲡᲔᲚᲘᲡ ᲑᲚᲝᲒᲘ

ᲒᲐᲠᲔᲛᲝᲡ ᲐᲓᲐᲞᲢᲘᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲑᲐᲠᲘᲔᲠᲔᲑᲘ, ᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲡᲐᲪ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘ ᲐᲬᲧᲓᲔᲑᲘᲐᲜ - ᲝᲗᲝ ᲓᲐᲠᲑᲐᲘᲡᲔᲚᲘᲡ ᲑᲚᲝᲒᲘ

დღეს, როდესაც ქვეყანაში უამრავი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემა გვაქვს, რთული არ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თემის წევრთა მდგომარეობის წარმოდგენა.
ᲡᲐᲒᲐᲓᲐᲡᲐᲮᲐᲓᲝ ᲨᲔᲦᲐᲕᲐᲗᲔᲑᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

ᲡᲐᲒᲐᲓᲐᲡᲐᲮᲐᲓᲝ ᲨᲔᲦᲐᲕᲐᲗᲔᲑᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

საქართველოს კანონით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის ადამიანი, რომელსაც აქვს მყარი ფიზიკური, ფსიქიკური, ინტელექტუალური ან სენსორული დარღვევა, რომლის სხვადასხვა დაბრკოლებასთან ურთიერთქმედებამ შესაძლოა, ხელი შეუშალოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ამ პირის სრულ და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ პირობებში.
"ᲕᲐᲙᲐᲜᲡᲘᲐᲖᲔ ᲒᲐᲜᲐᲪᲮᲐᲓᲘ ᲠᲝᲛ ᲨᲔᲛᲝᲘᲢᲐᲜᲔ, ᲠᲐᲢᲝᲛ ᲐᲠ ᲗᲥᲕᲘ ᲠᲝᲛ ᲙᲝᲭᲚᲝᲑᲓᲘᲝ"- ᲐᲥᲢᲘᲕᲘᲡᲢᲘ ᲓᲔᲐ ᲔᲠᲔᲛᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ᲡᲐᲙᲣᲗᲐᲠ ᲒᲐᲛᲝᲪᲓᲘᲚᲔᲑᲐᲖᲔ

"ᲕᲐᲙᲐᲜᲡᲘᲐᲖᲔ ᲒᲐᲜᲐᲪᲮᲐᲓᲘ ᲠᲝᲛ ᲨᲔᲛᲝᲘᲢᲐᲜᲔ, ᲠᲐᲢᲝᲛ ᲐᲠ ᲗᲥᲕᲘ ᲠᲝᲛ ᲙᲝᲭᲚᲝᲑᲓᲘᲝ"- ᲐᲥᲢᲘᲕᲘᲡᲢᲘ ᲓᲔᲐ ᲔᲠᲔᲛᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ᲡᲐᲙᲣᲗᲐᲠ ᲒᲐᲛᲝᲪᲓᲘᲚᲔᲑᲐᲖᲔ

დაბადების შემდეგ, თითოეული ადამიანი ცხოვრების გზაზე სტანდარტულ ციკლს გადის: ბაღი, სკოლა, უნივერსიტეტი, დასაქმება და ოჯახის შექმნა. თუმცა, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირი ხარ, მშობელს (მშობლების უმეტესობას) არ აქვს მოლოდინი, რომ შენც სხვათა თანასწორად ჩაებმები ცხოვრების ამ ციკლში.
ᲓᲐᲛᲮᲛᲐᲠᲔ ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲠᲝᲚᲘ ᲛᲮᲔᲓᲕᲔᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲐᲨᲘ - ᲐᲜᲐ ᲮᲐᲭᲐᲞᲣᲠᲘᲫᲘᲡ ᲑᲚᲝᲒᲘ

ᲓᲐᲛᲮᲛᲐᲠᲔ ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲠᲝᲚᲘ ᲛᲮᲔᲓᲕᲔᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲐᲨᲘ - ᲐᲜᲐ ᲮᲐᲭᲐᲞᲣᲠᲘᲫᲘᲡ ᲑᲚᲝᲒᲘ

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირები მოსახლეობის დაახლოებით, 15%-ს შეადგენენ, თუმცა,  მათ უფლებებსა და საჭიროებებზე ცნობიერება საკმაოდ დაბალია.
ᲛᲝᲥᲛᲔᲓ ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲔᲑᲡ ᲡᲐᲞᲘᲚᲝᲢᲔ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲩᲐᲣᲢᲐᲠᲓᲐᲗ

ᲛᲝᲥᲛᲔᲓ ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲔᲑᲡ ᲡᲐᲞᲘᲚᲝᲢᲔ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲩᲐᲣᲢᲐᲠᲓᲐᲗ

12-13 თებერვალს, ბორჯომში, მოქმედ მოსამართლეებს საპილოტე ტრენინგი ჩაუტარდათ. სააპელაციო სასამართლოს ტრენერმა მოსამართლეებმა, სამუშაო შეხვედრა ლიდსის უნივერსიტეტის სამართლისა და სოციალური სამართლიანობის პროფესორთან, Doughty Street Chambers-ის ბარისტერთან, ოლივერ ლიუისთან ერთად ჩაატარეს.
ᲑᲝᲠᲯᲝᲛᲨᲘ ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲢᲠᲔᲜᲔᲠᲗᲐ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ (TOT) ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲑᲝᲠᲯᲝᲛᲨᲘ ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲢᲠᲔᲜᲔᲠᲗᲐ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ (TOT) ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

4-6 თებერვალს, არასამთავრობო ორგანიზაციების "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის", "ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის" და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის თანამშრომლობით, ბორჯომში მოსამართლეებისთვის ტრენერთა ტრენინგი (TOT) გაიმართა. შეხვედრის თემა "გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვეცია" იყო. 

გამოგზავნეთ შეტყობინება