ᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲨᲘ, ᲐᲮᲛᲔᲢᲐᲡᲐ ᲓᲐ ᲒᲣᲠᲯᲐᲐᲜᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲓᲐ ᲛᲐᲗᲘ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲨᲘ, ᲐᲮᲛᲔᲢᲐᲡᲐ ᲓᲐ ᲒᲣᲠᲯᲐᲐᲜᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲓᲐ ᲛᲐᲗᲘ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

23-24 მაისს, ყვარელში, ახმეტასა და გურჯაანში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და მათი ოჯახის წევრებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წინაშე არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირების მიზნით, თემატური შეხვედრები გაიმართა.
5 ᲛᲐᲘᲡᲡ ᲑᲐᲗᲣᲛᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲛᲡᲕᲚᲔᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

5 ᲛᲐᲘᲡᲡ ᲑᲐᲗᲣᲛᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲛᲡᲕᲚᲔᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

5 მაისს, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა "ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის" და "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" ევროკავშირის პროექტის, "სამოქალაქო საზოგადოების კოორდინირებული ადვოკატირება საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ვალდებულებების განხორციელებისთვის" ფარგლებში, ქალაქ ბათუმში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მსვლელობა გამართეს.
ᲐᲮᲐᲚᲒᲐᲖᲠᲓᲐ ᲝᲤᲘᲪᲠᲔᲑᲛᲐ ᲙᲐᲡᲞᲡᲐ ᲓᲐ ᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲓᲐ ᲛᲐᲗᲘ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲩᲐᲐᲢᲐᲠᲔᲡ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ

ᲐᲮᲐᲚᲒᲐᲖᲠᲓᲐ ᲝᲤᲘᲪᲠᲔᲑᲛᲐ ᲙᲐᲡᲞᲡᲐ ᲓᲐ ᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲓᲐ ᲛᲐᲗᲘ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲩᲐᲐᲢᲐᲠᲔᲡ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ

25 და 26 აპრილს, ახალგაზრდა ოფიცრებმა გურამ გოგოლაძემ და ნიკა დონჯაშვილმა კასპსა და ყვარელში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და მათი ოჯახის წევრებთან ჩაატარეს შეხვედრები.
ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ ᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲘᲡ, ᲗᲔᲚᲐᲕᲘᲡ, ᲒᲣᲠᲯᲐᲐᲜᲘᲡ, ᲐᲮᲛᲔᲢᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲔᲑᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲗᲐᲜ

ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ ᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲘᲡ, ᲗᲔᲚᲐᲕᲘᲡ, ᲒᲣᲠᲯᲐᲐᲜᲘᲡ, ᲐᲮᲛᲔᲢᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲔᲑᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲗᲐᲜ

26 აპრილს, ორგანიზაციის "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" წევრები ყვარელის, თელავის, გურჯაანის, ახმეტის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის თემაზე შეხვედრა ჩაატარეს.
ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲙᲐᲡᲞᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲨᲘ

ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲙᲐᲡᲞᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲨᲘ

25 აპრილს "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" წევრები კასპის მუნიციპალიტეტის სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელს, დალი დავითაშვილს და მერის მოადგილეს, ზურაბ კოპაძეს შეხვდნენ.
ᲠᲣᲡᲗᲐᲕᲨᲘ ᲛᲔᲠᲘᲘᲡ ᲡᲐᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲔᲑᲗᲐᲜ ᲓᲐ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲠᲣᲡᲗᲐᲕᲨᲘ ᲛᲔᲠᲘᲘᲡ ᲡᲐᲛᲡᲐᲮᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲔᲑᲗᲐᲜ ᲓᲐ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

10 აპრილს, “კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის” წარმომადგენლები პროექტის "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კანონის განხორციელების ადვოკატირება" ფარგლებში რუსთავში მერიის სამსახურების ხელმძღვანელებს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შეხვდნენ.
ᲙᲝᲐᲚᲘᲪᲘᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲘᲡ ᲕᲘᲖᲘᲢᲘ ᲙᲝᲛᲘᲢᲔᲢᲘᲡ 28-Ე ᲡᲔᲡᲘᲐᲖᲔ

ᲙᲝᲐᲚᲘᲪᲘᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲘᲡ ᲕᲘᲖᲘᲢᲘ ᲙᲝᲛᲘᲢᲔᲢᲘᲡ 28-Ე ᲡᲔᲡᲘᲐᲖᲔ

5-10 მარტს, ჟენევაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტსა და საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის, კომიტეტის 28-ე სესიის ფარგლებში, საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარდგენილ პირველ ანგარიშთან დაკავშირებით,  შეხვედრები გაიმართა.
22-ᲛᲐ ᲐᲠᲐᲡᲐᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲑᲝ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲐᲛ, ᲒᲐᲔᲠᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲛᲘᲢᲔᲢᲡ ᲐᲚᲢᲔᲠᲜᲐᲢᲘᲣᲚᲘ ᲞᲐᲡᲣᲮᲘ ᲬᲐᲠᲣᲓᲒᲘᲜᲐ

22-ᲛᲐ ᲐᲠᲐᲡᲐᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲑᲝ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲐᲛ, ᲒᲐᲔᲠᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲛᲘᲢᲔᲢᲡ ᲐᲚᲢᲔᲠᲜᲐᲢᲘᲣᲚᲘ ᲞᲐᲡᲣᲮᲘ ᲬᲐᲠᲣᲓᲒᲘᲜᲐ

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საკითხებზე მომუშავე 22-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტს ალტერნატიული პასუხი წარუდგინა.
27 ᲘᲐᲜᲕᲐᲠᲡ 2021-2023 ᲬᲚᲔᲑᲘᲡ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲓᲐᲮᲣᲠᲕᲐ ᲓᲐ 2022- 2025 ᲬᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲞᲠᲔᲖᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

27 ᲘᲐᲜᲕᲐᲠᲡ 2021-2023 ᲬᲚᲔᲑᲘᲡ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲓᲐᲮᲣᲠᲕᲐ ᲓᲐ 2022- 2025 ᲬᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲞᲠᲔᲖᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

პრეზენტაცია ჰიბრიდულ ფორმატში შედგა და მასზე დასწრება, როგორც პირისპირ ასევე, ონლაინ რეჟიმში იყო შესაძლებელი.
"ᲙᲝᲐᲚᲘᲪᲘᲐᲛ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ" ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ ᲔᲥᲡᲞᲔᲠᲢᲔᲑᲗᲐᲜ ᲒᲐᲛᲐᲠᲗᲐ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ

"ᲙᲝᲐᲚᲘᲪᲘᲐᲛ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ" ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ ᲔᲥᲡᲞᲔᲠᲢᲔᲑᲗᲐᲜ ᲒᲐᲛᲐᲠᲗᲐ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ

26 იანვარს, "კოალიციამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების საერთაშორისო ექსპერტებთან გამართა შეხვედრა.

გამოგზავნეთ შეტყობინება