კვლევები და პუბლიკაციები

ყრუ-უსინათლო პირთა მხარდამჭერი სისტემის შექმნა საქართველოში

პროექტის ფარგლებში, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგად, მომზადდა სარეკომენდაციო პაკეტი საქართველოში ყრუ-უსინათლო პირთა მხარდაჭერის სისტემის ჩამოყალიბების ხელშესაწყობად.

ყველაფერი, რაც ყრუ-უსინათლო პირების შესახებ უნდა ვიცოდეთ

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადდა პროექტის: „სმენადაქვეითებული და უსინათლო პირების მხარდაჭერის სისტემის შექმნა საქართველოში", რომელსაც ახორციელებს პოლონური ფონდი ჰუმან დოკი (HumanDoc Fundation).

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და გოგონებისთვის ჯანდაცვის სერვისების მისაწვდომობის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის (შემდგომში „კომიტეტი“) 2019 წლის 3 ივლისის სხდომაზე კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის რატი იონათამიშვილის წინადადების

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების რეფორმის კონცეფცია

კონცეფცია შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ. სამუშაო ჯგუფი: ვახტანგ ნაცვლიშვილი, ვაჟა სალამაძე, ლევან ფანიაშვილი, მარიამ ლაცაბიძე, ირაკლი მელაშვილი, ნათია აფხაზავა, ია გაბუნია.

თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის - სოციალური სერვისების მიმწოდებლების მხარდაჭერა რეგიონებში

ეს კვლევა მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულიად პასუხისმგებელია საქართველოს არბაითერსამარიტერ-ბუნდი და არ ასახავს ევროკავშირის მოსაზრებას.

ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის პირველადი შედეგები (2016-2017)

წინამდებარე დოკუმენტში მიმოხილულია ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2017 წწ. სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის პირველადი შედეგები

ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმისა და მისი იმპლემენტაციის პროცესის შეფასება

2013 წლის 26 დეკემბერს, საქართველოს პარლამენტმა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (შემდგომში კონვენცია) რატიფიცირება მოახდინა.