ბიზნეს გეგმის სწავლების მეორე ეტაპი

A+
A-

"შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა გურიისა და აჭარის რეგიონებში"– ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი 2015 წლის დეკემბერში ქალაქ ბათუმში.

პროექტის ხორციელდება World Jewish Relief- ის მხარდაჭერით. ეს ტრენინგი იყო ბიზნეს გეგმების სწავლების მეორე ეტაპი.

 

 

 

სხვა სიახლეები