როგორ გავხადოთ ვირტუალური შეხვედრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ყველა მონაწილისთვის მისაწვდომი

A+
A-

"შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესთა ჯგუფმა მდგრადი განვითარებისთვის" მოამზადა მოკლე საკონტროლო ჩამონათვალი იმ ძირითად რეკომენდაციებთან ერთად, რომელიც გაეროს თანამშრომლებს დაეხმარება, ვირტუალური შეხვედრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ყველა მონაწილისათვის მისაწვდომი გახადოს.

"შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტერესთა ჯგუფმა მდგრადი განვითარებისთვის" ქვემოთ წარმოდგენილი ინფორმაცია მოიპოვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წარმომადგენლობითი ორგანიზაციებისგან, კერძოდ, "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო ალიანსისგან", მისი წევრებისგან და კვლევაზე დაყრდნობით.

სრული ტექსტის მისაღებად, ჩამოტვირთეთ მიმაგრებული ფაილი

 

 "ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს."

 

სხვა სიახლეები

სექსუალობა შეზღუდული შესაძლებლობის მოდელების ჭრილში

კოალიციამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მონაწილეობა მიიღო გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტის მიერ მოწყობილ რეგიონალურ კონსულტაციაში