12-13 აგვისტოს ტრენინგი ბათუმში ბეჭდვა ელფოსტა

2015 წლის 12–13 აგვისტოს ქალაქ ბათუმში კოალიციამ  პროექტ "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა გურიისა და აჭარის რეგიონებში" ფარგლებში ჩაატარა ტრენინგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. ტრენინგის მიზანი იყო სამსახურის ძებნის, თვითპრეზენტაციისა და გასაუბრების გავლის უნარების განვითარება. ტრენინგს ატარებდა გამოცდილი სპეციალისტი გივი ღვინია.

პროექტი ხორციელდება კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მიერ World Jewish Relief -ის მხარდაჭერით.

 

1_1.jpg1_2.jpg1_4.jpg1_6.jpg1_10.jpg1_14.jpg1_15.jpg