ᲚᲝᲞᲝᲢᲐᲖᲔ ᲘᲜᲙᲚᲣᲖᲘᲣᲠᲘ ᲑᲐᲜᲐᲙᲘ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲚᲝᲞᲝᲢᲐᲖᲔ ᲘᲜᲙᲚᲣᲖᲘᲣᲠᲘ ᲑᲐᲜᲐᲙᲘ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

3-10 სექტემბრის ჩათვლით, ლოპოტაზე ინკლუზიური ბანაკი მიმდინარეობდა. 7 დღის განმავლობაში, მონაწილეები ჩართულები იყვნენ აქტივობებში, რომლებიც გამიზნული იყო პიროვნული ზრდის, გამძლეობის, თვითრეგულირების და ადაპტაციის უნარების შემუშავებაზე.
ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲘᲡ ᲐᲜᲐᲚᲘᲖᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲣᲠᲘ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲜᲘᲢᲝᲠᲘᲜᲒᲘᲡ ᲮᲣᲗᲓᲦᲘᲐᲜᲘ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ

ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲘᲡ ᲐᲜᲐᲚᲘᲖᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲣᲠᲘ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲔᲑᲘᲡ ᲛᲝᲜᲘᲢᲝᲠᲘᲜᲒᲘᲡ ᲮᲣᲗᲓᲦᲘᲐᲜᲘ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ

15-20 ივლისს, აჭარაში, სამეგრელოში, შიდა ქართლსა და კახეთში შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და აქტივისტებს პოლიტიკის ანალიზისა და მუნიციპალური პროგრამების მონიტორინგის თემაზე ხუთდღიანი ტრენინგი ჩაუტარდათ.
ᲨᲘᲓᲐ ᲥᲐᲠᲗᲚᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲔᲑᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲨᲘᲓᲐ ᲥᲐᲠᲗᲚᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲔᲑᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

7 ივლისს, პროექტის "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კანონის განხორციელების ადვოკატირება" ფარგლებში, შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა, რომელსაც გორის მერი, ლადო ხინჩაგაშვილიც დაესწრო.
ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲒᲐᲔᲠᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜᲕᲔᲜᲪᲘᲘᲡ ᲗᲔᲛᲐᲖᲔ

ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲒᲐᲔᲠᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜᲕᲔᲜᲪᲘᲘᲡ ᲗᲔᲛᲐᲖᲔ

6 ივლისს, გორში, "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის" თავმჯდომარემ, გიორგი ძნელაძემ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სამართლის ექსპერტმა, ქეთევან ხომერიკმა შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების აქტივისტებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თემაზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის თემაზე ტრენინგი ჩაუტარეს.
ᲜᲐᲢᲐ ᲑᲣᲙᲘᲐᲛ ᲓᲐ ᲜᲘᲙᲐ ᲓᲝᲜᲯᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ ᲒᲝᲠᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲖᲔ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲩᲐᲐᲢᲐᲠᲔᲡ

ᲜᲐᲢᲐ ᲑᲣᲙᲘᲐᲛ ᲓᲐ ᲜᲘᲙᲐ ᲓᲝᲜᲯᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ ᲒᲝᲠᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲖᲔ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲩᲐᲐᲢᲐᲠᲔᲡ

5 ივლისს, ტრენერებმა ნატა ბუკიამ და ნიკა დონჯაშვილმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე ტრენინგი ჩაატარეს.
ᲑᲐᲗᲣᲛᲘᲡ, ᲖᲣᲒᲓᲘᲓᲘᲡ, ᲥᲣᲗᲐᲘᲡᲘᲡ, ᲝᲖᲣᲠᲒᲔᲗᲘᲡ, ᲚᲐᲒᲝᲓᲔᲮᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲗᲔᲚᲐᲕᲘᲡ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡ ᲪᲔᲜᲢᲠᲔᲑᲘᲡ ᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲗᲐᲜ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲑᲐᲗᲣᲛᲘᲡ, ᲖᲣᲒᲓᲘᲓᲘᲡ, ᲥᲣᲗᲐᲘᲡᲘᲡ, ᲝᲖᲣᲠᲒᲔᲗᲘᲡ, ᲚᲐᲒᲝᲓᲔᲮᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲗᲔᲚᲐᲕᲘᲡ ᲓᲐᲛᲝᲣᲙᲘᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘᲡ ᲪᲔᲜᲢᲠᲔᲑᲘᲡ ᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲗᲐᲜ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

USAID-ის "დამოუკიდებელი ცხოვრების პროგრამა" ხორციელდება ორგანიზაციების "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის" და MAC Georgia-ს პარტნიორობით. 
ᲑᲝᲚᲜᲘᲡᲘᲡ, ᲒᲐᲠᲓᲐᲑᲜᲘᲡ, ᲓᲛᲐᲜᲘᲡᲘᲡ, ᲗᲔᲗᲠᲘᲬᲧᲐᲠᲝᲡ, ᲛᲐᲠᲜᲔᲣᲚᲘᲡ, ᲠᲣᲡᲗᲐᲕᲘᲡ ᲓᲐ ᲬᲐᲚᲙᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲔᲑᲘᲡ ᲛᲔᲠᲘᲔᲑᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲑᲝᲚᲜᲘᲡᲘᲡ, ᲒᲐᲠᲓᲐᲑᲜᲘᲡ, ᲓᲛᲐᲜᲘᲡᲘᲡ, ᲗᲔᲗᲠᲘᲬᲧᲐᲠᲝᲡ, ᲛᲐᲠᲜᲔᲣᲚᲘᲡ, ᲠᲣᲡᲗᲐᲕᲘᲡ ᲓᲐ ᲬᲐᲚᲙᲘᲡ ᲛᲣᲜᲘᲪᲘᲞᲐᲚᲘᲢᲔᲢᲔᲑᲘᲡ ᲛᲔᲠᲘᲔᲑᲘᲡ ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა მუნიციპალიტეტებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრა იყო. 
ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲒᲐᲔᲠᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜᲕᲔᲜᲪᲘᲘᲡ ᲗᲔᲛᲐᲖᲔ

ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲒᲐᲔᲠᲝᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜᲕᲔᲜᲪᲘᲘᲡ ᲗᲔᲛᲐᲖᲔ

16 ივნისს, თელავში "კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის" თავმჯდომარემ, გიორგი ძნელაძემ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების სამართლის ექსპერტმა, ქეთევან ხომერიკმა გურჯაანის, ყვარლის, ახმეტის და თელავის მუნიციპალიტეტების აქტივისტებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თემაზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის თემაზე ტრენინგი ჩაუტარეს.
ᲢᲠᲔᲜᲔᲠᲔᲑᲛᲐ ᲜᲐᲢᲐ ᲑᲣᲙᲘᲐᲛ ᲓᲐ ᲛᲐᲒᲓᲐ ᲑᲔᲟᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲛᲐ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲖᲔ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲩᲐᲐᲢᲐᲠᲔᲡ

ᲢᲠᲔᲜᲔᲠᲔᲑᲛᲐ ᲜᲐᲢᲐ ᲑᲣᲙᲘᲐᲛ ᲓᲐ ᲛᲐᲒᲓᲐ ᲑᲔᲟᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲛᲐ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲖᲔ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ ᲩᲐᲐᲢᲐᲠᲔᲡ

15 ივნისს, ტრენერებმა ნატა ბუკიამ და მაგდა ბეჟანიშვილმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე ტრენინგი ჩაატარეს. შეხვედრას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აქტივისტები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახის წევრები ესწრებოდნენ. 
ᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲨᲘ, ᲐᲮᲛᲔᲢᲐᲡᲐ ᲓᲐ ᲒᲣᲠᲯᲐᲐᲜᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲓᲐ ᲛᲐᲗᲘ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲨᲘ, ᲐᲮᲛᲔᲢᲐᲡᲐ ᲓᲐ ᲒᲣᲠᲯᲐᲐᲜᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲓᲐ ᲛᲐᲗᲘ ᲝᲯᲐᲮᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲗᲐᲜ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲔᲑᲘ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

23-24 მაისს, ყვარელში, ახმეტასა და გურჯაანში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და მათი ოჯახის წევრებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წინაშე არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირების მიზნით, თემატური შეხვედრები გაიმართა.

გამოგზავნეთ შეტყობინება