ᲓᲔᲢᲐᲚᲣᲠᲘ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲣᲡᲘᲜᲐᲗᲚᲝᲗᲐ ᲓᲐᲛᲮᲛᲐᲠᲔ ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔᲑᲔᲑᲖᲔ

ᲓᲔᲢᲐᲚᲣᲠᲘ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲣᲡᲘᲜᲐᲗᲚᲝᲗᲐ ᲓᲐᲛᲮᲛᲐᲠᲔ ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔᲑᲔᲑᲖᲔ

უსინათლო ადამიანების დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მისაწვდომი ფიზიკური გარემოსა და  ვებსივრცის, სერვისების მრავალფეროვნებისა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს შორის, ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი დამხმარე საშუალებებსა და ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობაა.
ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲥᲐᲚᲗᲐ ᲛᲝᲜᲐᲬᲘᲚᲔᲝᲑᲐ - ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲔᲑᲘ

ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲥᲐᲚᲗᲐ ᲛᲝᲜᲐᲬᲘᲚᲔᲝᲑᲐ - ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲔᲑᲘ

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენენ, თუმცა, ისინი ხშირად აწყდებიან მრავალ ბარიერს, რაც ხელს უშლის მათ სრულ ჩართულობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 
ᲛᲘᲗᲔᲑᲘᲡ ᲛᲡᲮᲕᲠᲔᲕᲔᲚᲘ - ᲞᲔᲠᲡᲝᲜᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲡᲘᲡᲢᲔᲜᲢᲘᲡ ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲘ

ᲛᲘᲗᲔᲑᲘᲡ ᲛᲡᲮᲕᲠᲔᲕᲔᲚᲘ - ᲞᲔᲠᲡᲝᲜᲐᲚᲣᲠᲘ ᲐᲡᲘᲡᲢᲔᲜᲢᲘᲡ ᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲘ

"ევროპის დამოუკიდებელი ცხოვრების ქსელი" (ENIL/ედცქ) მუშაობს მრავალ საკითხზე და სფეროში, რომელიც დამოუკიდებლად ცხოვრებას უკავშირდება და ორგანიზაციის საქმიანობის ფოკუსი ყოველთვის პერსონალური ასისტენტის სერვისზეა მიმართული. 
ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲡᲐᲙᲝᲜᲡᲣᲚᲢᲐᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝᲔᲑᲘᲡ ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲑᲐ ᲓᲐ ᲛᲐᲗᲘ ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲔᲑᲘ

ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲡᲐᲙᲝᲜᲡᲣᲚᲢᲐᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝᲔᲑᲘᲡ ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲑᲐ ᲓᲐ ᲛᲐᲗᲘ ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲔᲑᲘ

გაერთიანებული ერების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის 29-ე მუხლის თანახმად, სახელმწიფო ვალდებულია მხარი დაუჭიროს ქვეყანაში ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ეფექტურად და თავისუფლად მიიღებენ მონაწილეობას სახელმწიფო საქმეთა მართვაში.
16-17 ᲗᲔᲑᲔᲠᲕᲐᲚᲡ "ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲑᲠᲘᲕᲘ ᲛᲔᲥᲐᲜᲘᲖᲛᲘᲡ" ᲗᲔᲛᲐᲖᲔ ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲘ ᲩᲐᲢᲐᲠᲓᲐ

16-17 ᲗᲔᲑᲔᲠᲕᲐᲚᲡ "ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲑᲠᲘᲕᲘ ᲛᲔᲥᲐᲜᲘᲖᲛᲘᲡ" ᲗᲔᲛᲐᲖᲔ ᲡᲔᲛᲘᲜᲐᲠᲘ ᲩᲐᲢᲐᲠᲓᲐ

16-17 თებერვალს, თბილისში, ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და შეზღუდული შესაძლებლობის თემაზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებს "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმის" თემაზე სემინარი ჩაუტარდათ.

გამოგზავნეთ შეტყობინება